Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster – 50 % skattereduktion med RUT-avdrag

Att erhålla 50 % skattereduktion på vissa hushållsnära tjänster är en reform hushållsnära tjänster städningsom har blivit allt mer populär. Rut-avdraget är räddningen för många barnfamiljer! Man är inne i sina karriärer och har svårt att få livspusslet att gå i hop. När man, äntligen, får några lediga timmar kanske man vill tillbringa dessa tillsammans med sina barn? Kanske kan det vara skönt att man får hjälp med veckostädningen och kanske t.o.m. att gräsmattan är nyklippt. Tycker du att du inte får tiden att räcka till? Förstör du hela helgen med att städa och göra fint på lördagen? Känner du att du aldrig får tid att njuta?

Avsätt medel i er hushållsbudget!

Avsätt lite pengar till hushållsnära tjänster såsom städning, strykning, tvätt och annat som du tycker är betungande i din vardag. Det är värt vartenda öre! Sedan lagen om avdragsrätt gällande hushållsnära tjänster kom, finns det ingen anledning att inte testa hur det känns. Oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö, så är reglerna exakt likadana…

Hushållsnära tjänster, belopp / begränsningar?

Man får göra skatteavdrag om 50 000 kr per person och kalenderår. Är man 2 personer i familjen(skrivna på fastigheten) kan man således göra ett skatteavdrag, gällande rut-tjänster, om hela 100 000 kr.

Närstående som utförare av hushållsnära tjänster?

När det gäller undantaget med ”närstående” som utförare av hushållsnära tjänster med RUT-avdrag kan man ju självklart ställa sig frågan – Vad räknas som närstående? Det intressanta är ju, självklart, vad skatteverket räknar som närstående! Här kan det ju finnas variationer lokalt och på personnivå beroende vem som granskar och godkänner ditt avdrag.

En intressant frågeställning kan ju vara om man bor på en liten ort där utbudet är begränsat till endast en aktör, som man är närstående med. Skall man då tvingas att anlita någon på flera mils avstånd och till en kostnad som är väsentligt högre på grund av denna regel?

Det måste finnas skatteunderlag!
En annan ”delikat” regel, som man bör ta i beaktning, är att det måste finnas skatteunderlag att dra rut-avdraget i från. Det vill säga att om du inte erlägger 50 000 kr i skatt kan du heller inte göra fullt avdrag för dina hushållsnära tjänster.

RUT-avdrag sammanräknas med ROT-avdrag

Man måste även ha kontroll på den sammanlagda summan av skatteavdrag om man även utnyttjar rotavdrag.

Vad skall man göra med pengarna man sparar?

Pengarna som du sparar på att utnyttja RUT-avdraget kan du lägga på ett gymkort eller varför inte ett golfmedlemskap?